Slovenská kanalizačná a servisná spoločnosť

Opravy plochých striech, izolácia striech, klampiarske práce

Strecha je jednou z najdôležitejších častí domu. Kvalitne položená strecha je zárukou, že vám do domu, či budovy nebude zatekať. Životnosť strechy je však ovplyvnená viacerými faktormi. Jedným z nich výber vhodného materiálu.  Môžete sa rozhodnúť pre pálené, betónové, či keramické škridly, šindeľ, plastové krytiny, drevo alebo rôzne typy plechových krytín. Každý materiál sa vyznačuje rozdielnou odolnosťou voči poveternostným vplyvom ako je dážď, silný vietor, či snehová pokrývka. V tejto súvislosti sa do popredia čoraz viac dostávajú práve ploché strechy, ktorých odolnosť a životnosť je pri správnom naprojektovaní a odbornej montáži môže byť dokonca dlhšia ako u šikmých striech. 

Čo sú ploché strechy?

Ploché strechy sú strechy ktorých sklon je maximálne 10 stupňov. V súčasnosti sú moderným a vyhľadávaným architektonickým prvkom. Existujú rôzne typy plochých striech, ale najviac používaním konštrukčným spôsobom je strecha s bežným poradím vrstiev. Jej základ tvorí  nosná konštrukcia so spádovou vrstvou pre odtekanie vody,  nasledovaná penetračným náterom a parozábranou, tepelnou izoláciou, hydroizoláciou podloženou geotextíliou alebo asfaltový pás a poslednú časť tvorí ochranná vrstva štrku. Existujú však aj strechy s obráteným poradím vrstiev a tiež duo strechy so zmiešaným poradím vrstiev. Plochou strechou môžu byť pokryté nielen obytné domy, ale aj parkovacie domy alebo strechy priemyselných budov. Medzi ploché strechy radíme aj tzv. vegetačné strechy alebo zelené strechy pokryté rastlinami, ktorých popularita rastie pre ich ekologický prínos. 

Hydroizolácia plochej strechy

Prečo si vybrať plochú strechu?

V porovnaní s klasickými šikmými strechami, majú ploché strechy neporovnateľne viac výhod:

Rekonštrukcie, opravy PLOCHÝCH striech a hydroizolácie PLOCHÝCH striech

Každá plochá strecha sa môže pôsobením času, počasia a nedostatočnej údržby opotrebovať a poškodiť, čo spôsobí zatekanie vody do interiéru a následnú tvorbu plesní. Často sa s týmto problémom stretávame najmä pri starých budovách a objektoch, kedy je rekonštrukcia plochej strechy nevyhnutná. Včasnou rekonštrukciou strechy zároveň zabránite škodám väčšieho rozsahu (napr. prepadnutie strechy, úplné vytopenie) a vyšším finančným nákladom.  V rámci našich služieb pre vás realizujeme rekonštrukcie plochých striech bez demontáže, alebo podľa potreby aj s demontážou originálnej krytiny a následnou pokládkou asfaltových pásov či plastových PVC fólií. Samotná rekonštrukcia plochej strechy začína obhliadkou, počas ktorej náš tím odborne vyškolených pracovníkov zhodnotí aktuálny stavrozsah potrebnej rekonštrukcie. Nasleduje návrh a vypracovanie toho najoptimálnejšieho riešenia pre opravu vašej strechy s ohľadom na jej statické, tepelné a korózne vlastnosti. Samozrejmosťou pre úspešnú rekonštrukciu plochej strechy je dodanie strešných plášťovhydroizolácií. Rovnako dôležitou súčasťou rekonštrukcie plochej strechy je kvalitná a správne aplikovaná tepelná izolácia, ktorá ovplyvňuje prienik vodnej pary cez strešný plášť a zároveň zabezpečí ideálny tepelný komfort v budove. 

Zateká vám stará strecha na budove a hľadáte spoľahlivú firmu na jej rekonštrukciu v Bratislave a okolí?

Náš tím profesionálov vybavených najmodernejšou technikou je tu pre vás

Nonstop

24 hodín denne

7 dní v týždni

V rámci komplexnej rekonštrukcie plochých striech na mieru pre vás realizujeme:

Kontaktujte nás na našej hotline linke:

Skrížila vám plány neodtekajúca kanalizácia či upchaté potrubie?  Expresne a za najlepšiu cenu v Bratislave a okolí vám pomôžeme nájsť príčinu a odstrániť ju! Vďaka profesionálnej technike a dlhoročným skúsenostiam zabezpečujeme NONSTOP tieto služby: 

Máte záujem o naše služby?

Napíšte nám